^Na górę strony

nag03b

Monografia "Prawo polowania"

Monografia okladkaMonografia pt. „Prawo polowania” jest rozszerzoną wersją mojej rozprawy doktorskiej obronionej w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w 2018 r. Jest ona pierwszą w Polsce kompleksową analizą prawa polowania, rozumianego jako prawo do wykonywania polowania na określonym gruncie, będącego kluczową instytucją prawa łowieckiego. Jej poznanie jest niezbędne dla zrozumienia charakteru prawnego innych instytucji tego działu prawa, w szczególności obwodu łowieckiego i dzierżawy łowieckiej.

W książce badam konstrukcję prawa polowania w prawie polskim i przedstawiam ją w aspekcie historycznym oraz na tle porównawczym - zestawiając z prawem polowania w Niemczech, Austrii i we Francji. Omawiam także m.in konstytucyjne aspekty prawa łowieckiego, orzecznictwo organów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kwestiach łowieckich i tendencje rozwojowe w regulacjach łowieckich w Europie.

Monografia uwzględnia stan prawny na dzień 30 czerwca 2018 r.

 

> Spis treści monografii 

> Wstęp do monografii

> Recenzja prof. W. Radeckiego

> Recenzja mec. P. Ostrowskiego

> Recenzja mec. C. Andruszewskiego

> Opinia A. Otrębskiego

Poniżej załączam  recenzje  mojej pracy doktorskiej autorstwa p. prof. dr. hab. A. Lipińskiego i p. prof. dr. hab. B. Rakoczego. Monografia jest rozszerzoną wersją tej pracy i uwzględnia większość uwag zgłoszonych przez pp. profesorów.

> Opinia prof. A. Lipińskiego

> Opinia prof. B. Rakoczego

 

Copyright © 2023. Witold Daniłowicz - Wszelkie prawa zastrzeżone                                                                  Wykonanie strony - Andrzej Otrębski