^Na górę strony

nag08b

Prawa autorskie

Wszelkie elementy serwisu (teksty, zdjęcia, filmy, grafika) podlegają przepisom ustawy z 4.02.1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody jest zabronione.

Ta audycja to wspomnienia mojej matki, Barbary z Przyłęckich Daniłowiczowej.

Rody i Rodziny Mazowsza: Przyłęccy ze Stawiszyna

Polskie Radio RDC, 5 września 2020

Rody i Rodziny Mazowsza Przyłęccy ze Stawiszyna, cz. 1

Gość programu, p. Barbara z Przyłęckich Daniłowiczowa; fot. P. Łoś/RDC

Janina z Fuldów Konarska pisała w 1898 roku, że w swoim rodzinnym Radomiu, jeszcze w lutym była na kilku balach, a jeden z nich był w Ćmielowie, gdzie między innymi mogła spotkać państwa Przyłęckich. W tym samym pamiętniku Konarska podaje, że z panną Przyłęcką zajmowały się ochronką dla dzieci. Z kolei w listopadzie 1916 roku Janina Konarska widziała się ze Stanisławą Przyłęcką, żoną prezydenta Radomia. W tych zapiskach najpierw panny Fuldówny, a potem Konarskiej jest przynajmniej kilka nazwisk, które w kręgu rodzinno-towarzyskim Przyłęckich pojawiały się w XIX i XX wieku. Bo i Proszkowscy, Chądzyńscy, Deskurowie, Wodzińscy, Glinkowie. Niby to są tylko wzmianki, ale przecież nie byłoby ich, gdyby Przyłęccy na pograniczu Kielecczyzny i Mazowsza nie mieli swojej pozycji, przez kolejne pokolenia solidnie wypracowanej.

Dionizy Czachowski, bohater powstania styczniowego, ale może rodzinnie - bardziej Paweł Kalisz, zesłaniec syberyjski. Tadeusz Przyłęcki, wspomniany już prezydent Radomia, ale dla rodziny ze Stawiszyna bardziej Włodzimierz Przyłęcki, lekarz o gołębim sercu, pracujący bezinteresownie dla radomskiej biedoty. No i Stanisław Przyłęcki, profesor i kierownik Zakładu Chemii Fizjologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, żyjący w latach 1891-1944.

Jak wiemy z historii, a co kiedyś na naszej antenie cudownie scharakteryzowała kustosz Katarzyna Posiadała z Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, rodziny te: radomskie, kieleckie, białobrzeskie itd. często były ze sobą spokrewnione, spowinowacone i zaprzyjaźnione od pokoleń. W tych dworach lub mieszkaniach miejskich w Radomiu spotykały się, rozmawiały, bawiły, ale i bardzo dużo pracowały na rzez lokalnego środowiska, charytatywnie. Z tej sieci powiązań dworów powstaje niesamowita mozaika, ukazująca historię osobistą ówczesnych elit, ale też historię konkretnych osób, rodzin i - co szalenie ważne - dzieje lokalne.

O historii swojej rodziny ze Stawiszyna i Branicy koło Białobrzegów, w audycji opowiedziała p. Barbara z Przyłęckich Daniłowiczowa, wychowana w Stawiszynie, wieloletnia redaktorka działu wycinków prasowych w Polskim Radiu, jedna z trzech córek Tadeusza Pawła Przyłęckiego (1896 - 1944), właściciela Branicy, Dębniaka i Stawiszyna (pow. białobrzeski), komendanta III podobwodu Białobrzegi Armii Krajowej i Zofii z Doskowskich ze Strzeszkowic w powiecie jędrzejowskim.

Część 1 - Polskie Radio RDC, 5 września 2020:

Część 2 - Polskie Radio RDC, 12 września 2020:

 

Copyright © 2023. Witold Daniłowicz - Wszelkie prawa zastrzeżone                                                                  Wykonanie strony - Andrzej Otrębski