^Na górę strony

nag02b

O autorze

Witold Daniłowicz jest prawnikiem – radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów prawniczych (stopnia podstawowego i podyplomowych) na Louisiana State University Law Center w Baton Rouge (Luizjana, USA) oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa międzynarodowego w Instytucie Studiów Społecznych w Hadze (Holandia) oraz w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (Holandia). Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy zatytułowanej „Prawo polowania na tle porównawczym”.

Od 1985 r. praktykuje prawo w uznanych międzynarodowych kancelariach prawnych, początkowo w Stanach Zjednoczonych, a od 1990 r. – w Polsce. Jest ekspertem z zakresu łączeń i przejęć spółek, międzynarodowych transakcji handlowych oraz finansowych. Specjalizuje się także w obsłudze dużych projektów inwestycyjnych. Jego doświadczenie obejmuje między innymi pracę przy projektach inwestycyjnych w Polsce, USA, Uzbekistanie, Zambii, Syrii, Kongo oraz na Litwie, w Rumunii, Rosji, Białorusi i na Ukrainie.

Często występuje jako arbiter w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. Jest wskazywany jako wiodący prawnik w Polsce w krajowych i międzynarodowych rankingach. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych z różnych dziedzin prawa. Był jednym z założycieli, wieloletnim prezesem Zarządu, a obecnie pełni funkcję przewodniczącego RadyPolskiego Związku Pracodawców Prawniczych. W 2015 r. za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prowadzi także aktywną działalność pro bono. W ramach swojej działalności zawodowej wspomagał m.in. wrocławskie Ossolineum w zawarciu ugody z rodziną Lubomirskich i w staraniach o odzyskanie rysunków Dürera należących przed wojną do kolekcji Ossolineum, a obecnie znajdujących się w zbiorach kilku muzeów zagranicznych. Zapoczątkował publikację serii wydawniczej obejmującej kilkanaście albumów poświęconej historii Polski i Warszawy. Jest członkiem Rady Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

W życiu prywatnym jest zapalonym myśliwym z ponad trzydziestoletnim stażem. Jest prezesem Wojskowego Koła Łowieckiego „Jenot” na Mazurach, wiceprezesem Klubu św. Huberta i członkiem Towarzystwa Łowieckiego Ziem Wschodnich. Jest też pasjonatem podróży myśliwskich - polował w kilkunastu krajach. Rezultatem tych podróży są publikacje zamieszczone w zakładce > Przygody łowieckie.

Wiele publikuje na tematy łowieckie i związane z łowiectwem w czasopismach naukowych, publikacjach łowieckich jak i w prasie codziennej. W swoich artykułach odnosi się zarówno do aktualnych problemów polskiego łowiectwa jak i kwestii związanych z postrzeganiem łowiectwa, jego przyszłości oraz miejscem i rolą w społeczeństwie. Za swoją działalność naukową i publicystyczną na niwie łowieckiej został odznaczony Medalem św. Huberta.

Mieszka w Warszawie wraz z żoną Bożeną, córką Ksenią i synem Ksawerym.

W > galerii znajdują się materiały filmowe dotyczące historii rodziny autora, a wśród nich:

> Saga Rodu Przyłęckich

> Leszek Daniłowicz - Wspomnienia z Powstania

 

Copyright © 2024. Witold Daniłowicz - Wszelkie prawa zastrzeżone                                                                  Wykonanie strony - Andrzej Otrębski